Kuchlanish stabilizatorlari

PCSVC 15000 VA

 

5 148 300
PCSVC 20000 VA

 

6 060 500
PCSVC 30000 VA

 

6 439 100
PC-TVS 5000 VA

 

1 659 800
PC-TVS 8000 VA

 

2 091 400
PC-TVS 10000 VA

 

2 538 400
PC-THR 500 VA

 

332 400
PC-THR 1000 VA

 

348 400
PC-THR 1500 VA

 

397 600
PC-THR 2000 VA

 

497 800