Kuchlanish stabilizatorlari

PCSVC 15000 VA 6 102 800 so'm
PCSVC 20000 VA 7 184 300 so'm
PCSVC 30000 VA 7 633 000 so'm
PC-TVS 5000 VA 1 967 700 so'm
AK-LTR 8000 VA 2 479 200 so'm
AK-LTR 10000 VA 3 009 200 so'm
PC-THR 500 VA 402 900 so'm
PC-THR 1000 VA 413 000 so'm
PC-THR 1500 VA 471 500 so'm
PC-THR 2000 VA 590 100 so'm